EITEA EGITEKO PAUSOAK

Pausoz-pauso


Hauek dira EIT bat egiteko jarraitu beharreko pausoak:

  1. Eraikinaren erabiltzaileei inkestak eman, eraikinaren patologiak kokatzeko ikuskaritza egin baino lehenago.
  2. Inkestak jaso eta datu-hartze egun finkatu.
  3. Eraikinaren ikuskaritza, datu-hartzea.
  4. EIT txostena egitea.
  5. EIT txostenaren bisatua egin eskola ofizialean.
  6. Jabeei dokumentuak eta hauen kopiak entregatu.
  7. EITaren kopia bat udaletxean entregatu.

 

Eraikinak akatsak zuzendu behar baldin baditu:

 

     8. Akatsen zuzenketa.

     9. Akatsen zuzenketei buruzko ziurtagiria egin.

     10. Udaletxean akatsen zuzenketei buruzko ziurtagiria entregatu.